Välkommen till Evitskog ungdomsförenings hemsida. Här kan du läsa om vår verksamhet, våra aktiviteter och om uthyrning av föreningshuset Övidsborg.

Vår strävan är att EUF skall erbjuda attraktiva program för olika åldersgrupper samtidigt som Övidsborg skall upplevas som ortens naturliga samlingsplats. Styrelsen tar gärna emot nya förslag till verksamhet och nya resurser att hjälpa till så att idéerna realiseras och verksamheten utvecklas.

Följ oss på Facebook!

 


Evenemang

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktuppgifter hittas här


Vill du bli medlem i EUF? Klicka här för mera information!


Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.